Khí phách thành chủ sỏa đại phu

0
165

Tác giả: Thanh Vũ U Vũ.

Thể loại: Giang hồ, cổ trang, mỹ công, bình phàm thụ, nhất thụ nhất công, HE

Edit: Tiêu Nhi (là ta a)

Beta: Dạ Nguyệt và Tiểu Hi Hi.


 

CHƯƠNG THỨ 1

CHƯƠNG THỨ 2

CHƯƠNG THỨ 3

CHƯƠNG THỨ 4

CHƯƠNG THỨ 5

CHƯƠNG THỨ 6

CHƯƠNG THỨ 7

CHƯƠNG THỨ 8

CHƯƠNG THỨ 9

CHƯƠNG THỨ 11

CHƯƠNG THỨ 12

CHƯƠNG THỨ 13

CHƯƠNG THỨ 14

CHƯƠNG THỨ 15

CHƯƠNG THỨ 16

CHƯƠNG THỨ 17

CHƯƠNG THỨ 18

CHƯƠNG THỨ 19

CHƯƠNG THỨ 20

CHƯƠNG THỨ 21

CHƯƠNG THỨ 22

CHƯƠNG THỨ 23

CHƯƠNG THỨ 24

CHƯƠNG THỨ 25

CHƯƠNG THỨ 26

CHƯƠNG THỨ 27

CHƯƠNG THỨ 28

CHƯƠNG THỨ 29

CHƯƠNG THỨ 30

CHƯƠNG THỨ 31

CHƯƠNG THỨ 32

CHƯƠNG THỨ 33

CHƯƠNG THỨ 34

CHƯƠNG THỨ 35

CHƯƠNG THỨ 36

CHƯƠNG THỨ 37

CHƯƠNG THỨ 38

CHƯƠNG THỨ 39

CHƯƠNG THỨ 40

CHƯƠNG THỨ 41

CHƯƠNG THỨ 42

PN1: CUỘC SỐNG CỦA HAI NGƯỜI

PN2: HÙNG ĐẠI TẠO PHẢN KÝ.

PN3: HÙNG ĐẠI HỌC VÕ KÝ.

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here