Mơ xanh nấu rượu

0
273

THANH MAI CHỬ TỬU – MƠ XANH NẤU RƯỢU

Tên gốc:Thanh Mai Chử Tửu

Tác giả: Bại Bắc Thiểu Niên

Edit + Beta: Ẩn Thân

Thể loại: Muộn tao kim chủ công x ôn nhuận thế thân thụ, hiện đại, HE, cẩu huyết, ngược, có H.

Văn án

Giang Sam từng làm thế thân cho người nào đó ở bên Tống tiên sinh hơn một năm, sau mấy năm, hai người lần thứ hai có liên hệ.

Tóm tắt:

Thụ thời đại học bởi vì vấn đề tiền bạc mà bị công bao dưỡng qua một đoạn thời gian, kết thúc quan hệ sau mấy năm lại gặp gỡ, bất ngờ 囧 lại ở cùng nhau, chỉ là lần này không có quan hệ tiền bạc ở trong đó nữa (kỳ thực thụ đã sớm thích công, nhưng bởi vì thân phận mà không có nói ra)

Công lúc đầu vốn là đem thụ làm thế thân, xem như có chút tra, kỳ thực chỉ là không rõ tình cảm của chính mình, một mực quyến luyến quá khứ, sau đó trong lúc cùng thụ ở chung mà buông thả quá khứ, cùng thụ bên nhau.

Tuy rằng có chút ngược + cẩu huyết, nhưng bởi vì thụ ôn nhuận cùng rộng rãi mà không thể nào có cảm giác ngược ~ toàn thể nói thật là văn không tệ.

CP: Tống Trí Văn X Giang Sam

PS: Có thịt!


CHƯƠNG 1+2

CHƯƠNG 3+4

CHƯƠNG 5+6

CHƯƠNG 7+8

CHƯƠNG 9+10+11

CHƯƠNG 12+13

CHƯƠNG 14+15

CHƯƠNG 16+17

CHƯƠNG 18+19

PN1+2+3

PN 4A+4B

PN5+6+7

PN8+9+10

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here