Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ

0
358

Tác giả: Lam Tịch Lạc

Edit : Nhược Ngôn (aka Bánh Tiêu)

Thể loại: Xuyên việt, cổ trang, cường cường, 1×1, sinh tử văn, hai bạn sau này có 5 đứa con *ặc*, HE

Tình trạng: hoàn bản gốc – 76 chương

Văn án: Kiếp trước trôi qua quá phong phú, truy tìm các loại kích thích rồ dại trong cuộc sống.

Sống lại đã nghĩ sẽ trải qua cuộc sống bình thản, Kế thừa tổ nghiệp, hiếu kính cha mẹ, cưới vợ sinh con, nuôi nhân giáo nữ.

Chỉ là không nghĩ tới, lần đầu tiên áp tiêu, toàn bộ suy tính đã bị bẻ ngoặc.

Thú nam nhân thì thú nam nhân, có gì đáng sợ đâu.

Huống hồ so đám nữ nhân kia, ta càng ưa thích người nam nhân này.


 

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 1

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 2

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 3

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 4

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 5

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 6

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 7

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 8

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 9

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 10

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 11

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 12

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 13

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 14

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 15

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 16

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 17

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 18

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 19

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 20

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 21

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 22

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 23

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 24

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 25

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 26

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 27

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 28

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 29

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 30

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 31

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 32

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 33

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 35

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 34

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 36

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 37

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 38

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 39

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 40

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 41

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 42

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 43

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 44

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 45

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 46

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 47

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 48

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 49

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 50

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 51

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 52

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 53

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 55

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 54

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 56

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 57

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 58

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 59

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 60

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 61

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 62

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 63

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 64

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 65

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 66

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 67

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 68

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 69

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 70

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 71

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 72

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 73

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 74

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 75

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – CHƯƠNG 76

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here