Võng du chi bạo cùng bị bạo

0
165
Tác phẩm: Võng Du Chi Bạo Cùng Bị Bạo
Tác giả: Túy Trần
Tình trạng: Hoàn – 66 chương 1PN
Tình trạng edit: Hoàn.

Edit: Đào Đào

Beta: Snail sama
Nội dung: Đô thị tình duyên, BL, Thiên Long Bát Bộ, Võng Du.
Nhân vật chính: Nhẹ cười nghiêng thế gian (Thiển Tiếu Khuynh Hồng Trần), Thư Hiệp, Tô Bắc Bằng
Nhân vật phụ: Chị Tiểu Hạnh, Tiểu Mộng, Tiểu Mạch
Văn án:

JQ là xuất hiện như thế này:
【 Loa 】[ Thư Hiệp ] Phu nhân thẹn thùng như thế, quả thực làm cho phu quân bối rối ah.
【 Loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian] Ở trên chính là phát biểu của một người đàn ông chưa thỏa mãn d*c v*ng.
【 Loa 】[ Cầu bạo ] Nhẹ cười sama… Thân làm một tiểu thụ, không thể làm cho công được thỏa mãn… Khụ, cậu không sợ anh ta tìm tiểu tam sao?
【 Loa 】[ Nhẹ cười nghiêng thế gian ] Trước khi anh ta tìm tiểu tam, tôi sẽ để cho anh ta không thể mập hợp trước ^_^
【 Loa 】[ Thư Hiệp ] Kìa bà xã, nhường ông xã bạo một chút đi.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 1: BI KỊCH BẮT ĐẦU.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 2: ĐẠI THẦN TỨC GIẬN

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 3: HẬN NGƯƠI MỘT TRĂM NĂM

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 4: TRẢ LẠI TÔI TRONG SẠCH.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 5: LẤY THÂN BÁO ĐÁP!

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 6: PHÓ BẢN CHÍNH LÀ CHIẾC NÔI CỦA JQ (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 7: PHÓ BẢN LÀ CHIẾC NÔI CỦA JQ ( TRUNG )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 8: PHÓ BẢN CHÍNH LÀ CHIẾC NÔI CỦA JQ ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 9: LẦN VÀO BANG ĐẦY SÓNG GIÓ (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 10: LẦN VÀO BANG ĐẦY SÓNG GIÓ ( TRUNG )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 11: LẦN VÀO BANG ĐẦY SÓNG GIÓ ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 12: ÂM MƯU BẮT ĐẦU.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 14 HẸN MỘT NGÀY THIỆT XA KHÁC 😛

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 13: CÙNG EM TỚI CHÂN TRỜI GÓC BIỂN (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 14: CÙNG EM TỚI CHÂN TRỜI GÓC BIỂN ( TRUNG )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 15: CÙNG EM TỚI CHÂN TRỜI GÓC BIỂN ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 16 : CHÂN TRỜI GÓC BIỂN (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 17 : CHÂN TRỜI GÓC BIỂN ( TRUNG )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 18: CHÂN TRỜI GÓC BIỂN ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 19: PHU PHU TƯƠNG TÙY (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 20: PHU PHU TƯƠNG TÙY ( TRUNG )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 22 : CÁI GỌI LÀ TIỆN NHÂN (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 21:  PHU PHU TƯƠNG TÙY ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 23 : CÁI GỌI LÀ TIỆN NHÂN ( TRUNG )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 24 : CÁI GỌI LÀ TIỆN NHÂN ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 25 : VÔ TÌNH LÀM NŨNG

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 26:  TIỆN NHÂN CHỈ DÙNG ĐỂ NGƯỢC  (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 27 : TIỆN NHÂN LÀ ĐỂ DÀNH NGƯỢC  ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 29: TIN DỮ VÀ VẬN MAY.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 28 : GIẤC MỘNG ĐAU ĐỚN.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 30: TẤT CẢ CHỈ LÀ MỘT TRÒ CHƠI

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 31 : VỊ HÔN THÊ TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 32: CHÚNG TA CÙNG SINH BẢO BẢO ĐI (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 33: CHÚNG TA ĐI SINH BẢO BẢO ĐI ( HẠ ) [CHƯƠNG VIP]

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 34:  XOÁT BIỂU CA ( LÀ ĐI YẾN TỬ Ổ ĐÁNH MỘ DUNG PHỤC ĐÓ ]

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 35 : XOÁT BIỂU CA ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 36: CHINH PHẠT TRÁC LỘC (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 37 : CHINH PHẠT TRÁC LỘC ( HẠ ).

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 38: TÌM ĐƯỢC VIỆC LÀM.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 39 SƠ NGỘ (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 40 SƠ NGỘ ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 41: KHÚC NHẠC DẠO HÔN LỄ.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 42: HÔN LỄ (THƯỢNG)

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 43: HÔN LỄ ( TRUNG )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 44:  HÔN LỄ ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 45

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 47 PHIÊN NGOẠI: MỘT CÁI CÀ VẠT HỒNG GỢI LÊN GIAN TÌNH ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 48. THỈNH QUÂN NHẬP THẤT ( THƯỢNG )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 49: THỈNH QUÂN NHẬP THẤT ( HẠ )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 50: CHÂN TƯỚNG

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 51:  THẾ GIỚI THẬT NHỎ

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 52: JQ XẢY RA TRONG PHÒNG TẮM. 

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 53: HỦ NỮ CHÂM NGÒI THỔI GIÓ.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 54 : Ở RẠP CHIẾU PHIM THỔ LỘ NỘI TÂM.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 55: CỞI BỎ KHÚC MẮC

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 56: SAY RƯỢU MỊ HOẶC.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 57: CÓ CƠ TÌNH. ( CÓ JQ NAM X NAM )

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 58: BÀNG HOÀNG

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 59: TIỂU NÁO NƠI QUÁN RƯỢU. ( QUẬY PHÁ NHÀ HÀNG =]] ).

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 60: HÒA NHAU MỘT VÁN.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 61: BỊ BẮT CÓC.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 62: HỮU KINH VÔ HIỂM

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 63: VÕNG TỤ VÕNG TỤ (THƯỢNG).

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 64: VÕNG TỤ ( TRUNG).

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 65: VÕNG TỤ ( HẠ ).

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 66: CÙNG ANH TAY ĐI ĐẾN HẾT CUỘC ĐỜI.

Võng du chi bạo cùng bị bạo – CHƯƠNG 67 PN1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here