Võng du chi sư phó biệt náo (Sư phụ đừng quậy)

0
207

Tạm dịch:  phụ đừng nháo

Tác giả: Vô Danh Tiểu Thậ

Thể loại: Hiện đại, võng du, sư đồ, tình hữu độc chung hoan hỉ oan gia, 1×1, HE

(võng du phụ – lằng nhằng tình cảm là chính – ngược tâm)

CP chính (HE) – CP phụ (OE)

Editor: Myn Myn

Beta: Như Hoa Lộng Nguyệt

Tình trạng: hoàn (82 chương + 1 PN)

Nhân vật chính: Ninh Hòa, Dĩ Phụ Chi Danh | Phối hợp diễn: Nhã Hà

Đôi lời của chủ nhà:

Vỗn dĩ bản thân thích các câu chuyện nhẹ nhàng vui vẻ nhưng không hiểu sao lại chọn làm bộ này đầu tiên thực giống như có bạn đã nói “cười không nổi”

╮(╯_╰)╭

***

Trợ giúp: QT caca + sự giúp đỡ của nàng Cáo nha ^^~

Văn án

Xúc động là ma quỷ.

Ninh Hòa cảm thấy đây thật sự là chân lý.

Một lần xúc động dọa đi người huynh đệ duy nhất.

Một lần xúc động hại chính mình bị người người thay phiên trực tiếp đá khỏi hệ thống.

Một lần nữa xúc động làm chính mình chỉ có thể lực bất tòng tâm đối mặt một nữ nhân vật không phải của mình.

Thế nhưng lại có một lão sư phụ có bộ mặt đáng khinh lại làm bộ đứng đắn, lời nói độc ác lại thích trêu cợt người.

***

Đây kì thực là chuyện về một bé thụ ngốc nghếch bị khổ bức cùng phúc hắc công đã xa cách bấy lâu naylạigặp nhau. Thực không rõ chuyện xưa là thế nào?

Ninh Hòa: Sư phụ, nhanh đến

Dĩ Phụ Chi Danh: Đồ đệ ngoan, không bằng đến trên giường đi

Ninh Hòa:……………


Võng du chi sư phó biệt náo – Tiết tử

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 1

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 2

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 3

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 4 

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 5

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 6

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 7 

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 8 

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 9 

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 10

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 12

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 11 

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 13

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 14

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 15

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 16 

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 17

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 18 

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 19

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 20 

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 21

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 22

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 23

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 24

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 25

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 26

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 27

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 28

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 29

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 30

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 31

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 32

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 33

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 34

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 35

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 36

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 37

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 38

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 39

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 40

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 41

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 42

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 43

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 44

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 45

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 46

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 47

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 48

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 49

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 50

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 51

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 53

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 52

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 54

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 54

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 56

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 57

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 58

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 59

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 60

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 61

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 62

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 63

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 64

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 66

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 65

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 67

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 68

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 69

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 70

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 71

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 72

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 73

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 74

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 75

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 76

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 77

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 78

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 79

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 80

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 81

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 82

Võng du chi sư phó biệt náo – CHƯƠNG 83 PN1

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here