Vọng Giang Nam

0
90

Tác giả: Trúc Hạ Tự Trung Nhất Lão Ông

(một ông lão trong chùa trúc ò.ó)

Thể loại: Cổ trang, nhất thụ nhất công, ngược, HE

Biên tập: MissTony

 

Văn án

Một bước sai, từng bước sai, sai lại sai, sai càng thêm sai.

Ải bắc sông nam, hoa rơi tan tác, ân oán tình cừu, mưa gió thiên nhai.

Để rồi phí hoài năm tháng, lỡ dở trọn đời…


 

Tiết tử

CHƯƠNG 1 – CÙNG QUÂN SƠ GIAO.

CHƯƠNG 2 – NGƯỜI LẠ SỐNG NƠI ĐẤT KHÁCH.

CHƯƠNG 3 – KHÓI ĐƠN VỜN ĐỒN TRÚ.

CHƯƠNG 4 – NĂM NĂM BINH XUẤT VŨ UY MẤY LẦN[1].

CHƯƠNG 5 – HỒ GIÀ DẬY ĐÊM BIÊN THÙY.

CHƯƠNG 6 – TÂM NGHI CHƯA TÍN.

CHƯƠNG 7 – LỜI KHI SAY.

CHƯƠNG 8 – LẦN ĐẦU DÒ XÉT.

CHƯƠNG 9 – LÊN CAO NGẮM GIÓ THU.

CHƯƠNG 10 – GHÉ THĂM YÊN CHI LĨNH BIẾC NGÀN.

CHƯƠNG 11 – TUYẾT ĐỌNG MÃN YÊN SƠN.

CHƯƠNG 12 – CÁI GIÁ SUY TÍNH MỘT VÁN CỜ.

CHƯƠNG 13 – CHÂN THÀNH ĐỐI DIỆN.

CHƯƠNG 14 – GIÓ CUỐN MƯA GIĂNG NÚI.

CHƯƠNG 15 – NHÌN LÒNG NHƯ TAN NÁT.

CHƯƠNG 16 – HOẢNG HỐT SINH CUỒNG SI.

CHƯƠNG 17 – Ô NHỤC SAO THÀNH TIẾNG.

CHƯƠNG 18 – NAN KHAM NGHE TRỐNG LỆNH.

CHƯƠNG 19 – TẨU CỐT HÀNH THI.

CHƯƠNG 20 – THƯỢNG TỴ MỘ XUÂN.

CHƯƠNG 21 – LÊNH ĐÊNH HOÀI VIỄN ĐẠO.

CHƯƠNG 22 – MINH NGUYỆT VỜI VỢI.

CHƯƠNG 23 – DÂY ĐỨT CA NGỪNG LÒNG NÃO THAY.

CHƯƠNG 24 – HẠN HÁN.

CHƯƠNG 25 – TRÔNG BÓNG CŨNG TIỀU TỤY.

CHƯƠNG 26 – YÊU HẬN KHÓ THÔI.

CHƯƠNG 28 – PHẤT Y TỚI HÀ SÓC.

CHƯƠNG 27 – CỐ NHÂN TỚI.

CHƯƠNG 29 – TIẾNG AI KHẮC KHOẢI TRONG THINH LẶNG.

CHƯƠNG 30 – THỐN TÂM NINH TỬ BIỆT[1],

CHƯƠNG 31 – DI HẬN MÃN THẾ.

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33– MŨI HÀI ĐẠP THU XANH.

CHƯƠNG 34 – CÓ KHÁCH TRONG NÚI TỚI.

CHƯƠNG 35 – VẠN SỰ MỘT CHÉN SẦU.

CHƯƠNG 36 – NHIỄU NHIỄU SỰ THẾ GIAN.

CHƯƠNG 37 – LÒNG SẦU VÌ CHỮ TRUNG.

CHƯƠNG 38 – MỘT MÌNH VỌNG TRỜI THU.

CHƯƠNG 39 – CỬU BIỆT HỐT TƯƠNG PHÙNG.

CHƯƠNG 40 – UNG DUNG TRONG MẮT NGƯỜI

CHƯƠNG 41 – TOAN TÍNH SAU LY BIỆT

CHƯƠNG 42 – ĐÊM QUẠNH NÂNG CHÉN TỬU.

CHƯƠNG 43 – CHỞ RƯỢU DẠO CHỐN XƯA.

CHƯƠNG 44 – SẼ CÓ MỘT NGÀY THÀNH TRI KỶ.

CHƯƠNG 45 – NHIỀU NĂM NGÓNG KHÁCH XA.

CHƯƠNG 46 – LẤY GÌ HOÃN LY SẦU.

CHƯƠNG 47 – LÊN CAO NHÌN NGẮM TRỜI MÂY.

CHƯƠNG 48 – CÚI ĐẦU DO DỰ.

CHƯƠNG 49 – CÔ QUẠNH SAU PHÂN LY.

CHƯƠNG 50 – CHỈ SỢ ĐƯỜNG LỆ[1] TÀN.

CHƯƠNG 51 – SAO THẤU ĐẰNG ĐẴNG BIỆT LY.

CHƯƠNG 52 – NĂM THÁNG MÃI LIỀN TAY.

CHƯƠNG 53 PN1 – MƯỜI NĂM CÒN THÂN HỮU. 

CHƯƠNG 54 PN2 – CHẠNH BUỒN TRƯỚC CẢNH XUÂN TƯƠI.

CHƯƠNG 55 PN3 – CÙNG KHOÁC ÁO MÀU VỀ THĂM QUÊ [1]

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here