Mộng đại lục hệ liệt chi tam – Vong tích

0
142

MỘNG ĐẠI LỤC HỆ LIỆT:

  1. Bộ 1: Thánh viện
  2. Bộ 2: Đế hỏa
  3. Bộ 3: Vong tích
  4. Bộ 4: Long quyến

Mộng đại lục hệ liệt chi tam – Vong tích

Tác giả: Tô Du Bính

Biên tập:

Born on a blue day (1-60) – bornonablu3day.wordpress.com

Thủy Tĩnh Các (61-end) – thuynguyetkinhhoa.wordpress.com

Thể loại: Đam mỹ, hài, ma pháp, kỵ sĩ, HE

Trong lòng em, ta là vật liệu vu thi tốt nhất. Trong lòng ta, em là đóa hoa hồng đẹp nhất. (Lời mẹ Bính =v=)

Văn án:

Vốn là, định bỏ chạy về phía đông.

Thế nhưng, phạm chút sai lầm nho nhỏ.

Vì vậy, thành đi ngược lại.

May mà, có ngụy trang.

——————————

(*) Vong tích – vết tích vong linh


CHƯƠNG 1, HAI KẺ LỪA ĐẢO (MỘT)

CHƯƠNG 2, HAI KẺ LỪA ĐẢO (HAI)

CHƯƠNG 3, HAI KẺ LỪA ĐẢO (BA)

CHƯƠNG 4, HAI KẺ LỪA ĐẢO (BỐN)

CHƯƠNG 5, HAI KẺ LỪA ĐẢO (NĂM)

CHƯƠNG 6, HAI KẺ LỪA ĐẢO (SÁU)

CHƯƠNG 7, HAI KẺ LỪA ĐẢO (BẢY)

CHƯƠNG 8, HAI KẺ LỪA ĐẢO (TÁM)

CHƯƠNG 9, HAI KẺ LỪA ĐẢO (CHÍN)

CHƯƠNG 10, HAI KẺ LỪA ĐẢO (MƯỜI)

CHƯƠNG 11, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (MỘT)

CHƯƠNG 12, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (HAI)

CHƯƠNG 13, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (BA)

CHƯƠNG 14, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (BỐN)

CHƯƠNG 15, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (NĂM)

CHƯƠNG 16, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (SÁU)

CHƯƠNG 17, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (BẢY)

CHƯƠNG 18, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (TÁM)

CHƯƠNG 19, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (CHÍN)

CHƯƠNG 20, ĐẠI ĐIỂN ĐĂNG CƠ (MƯỜI)

CHƯƠNG 21, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (MỘT)

CHƯƠNG 22, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (HAI)

CHƯƠNG 23, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (BA)

CHƯƠNG 24, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (BỐN)

CHƯƠNG 25, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (NĂM)

CHƯƠNG 26, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (SÁU)

CHƯƠNG 27, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (BẢY)

CHƯƠNG 28, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (TÁM)

CHƯƠNG 29, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (CHÍN)

CHƯƠNG 30, CUỘC CHIẾN NỮ NHÂN (MƯỜI)

CHƯƠNG 31, BLUE CASTLE (MỘT)

CHƯƠNG 32, BLUE CASTLE (HAI)

CHƯƠNG 33, BLUE CASTLE (BA)

CHƯƠNG 34, BLUE CASTLE (BỐN)

CHƯƠNG 35, BLUE CASTLE (NĂM)

CHƯƠNG 36, BLUE CASTLE (SÁU)

CHƯƠNG 37, BLUE CASTLE (BẢY)

CHƯƠNG 38, BLUE CASTLE (TÁM)

CHƯƠNG 39, BLUE CASTLE (CHÍN)

CHƯƠNG 40, BLUE CASTLE (MƯỜI)

CHƯƠNG 41, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (MỘT)

CHƯƠNG 42, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (HAI)

CHƯƠNG 43, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (BA)

CHƯƠNG 44, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (BỐN)

CHƯƠNG 45, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (NĂM)

CHƯƠNG 46, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (SÁU)

CHƯƠNG 47, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (BẢY)

CHƯƠNG 48, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (TÁM)

CHƯƠNG 49, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (CHÍN)

CHƯƠNG 50, BINH VÂY DƯỚI THÀNH (MƯỜI)

CHƯƠNG 51, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (MỘT)

CHƯƠNG 52, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (HAI)

CHƯƠNG 53, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (BA)

CHƯƠNG 54, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (BỐN)

CHƯƠNG 55, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (NĂM)

CHƯƠNG 56, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (SÁU)

CHƯƠNG 57, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (BẢY)

CHƯƠNG 58, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (TÁM)

CHƯƠNG 59, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (CHÍN)

CHƯƠNG 60, VÙNG ĐẤT TỬ LINH (MƯỜI)

CHƯƠNG 61. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (MỘT)

CHƯƠNG 62. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (HAI)

CHƯƠNG 63. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (BA)

CHƯƠNG 64. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (BỐN)

CHƯƠNG 65. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (NĂM)

CHƯƠNG 66. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (SÁU)

CHƯƠNG 67. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (BẢY)

CHƯƠNG 68. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (TÁM)

CHƯƠNG 69. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (CHÍN)

CHƯƠNG 70. QUANG MINH THẦN ĐIỆN (MƯỜI)

CHƯƠNG 71. SINH LY TỬ BIỆT (MỘT)

CHƯƠNG 72. SINH LY TỬ BIỆT (HAI)

CHƯƠNG 73. SINH LY TỬ BIỆT (BA)

CHƯƠNG 74. SINH LY TỬ BIỆT (BỐN)

CHƯƠNG 75. SINH LY TỬ BIỆT (NĂM)

CHƯƠNG 76. SINH LY TỬ BIỆT (SÁU)

CHƯƠNG 77. SINH LY TỬ BIỆT (BẢY)

CHƯƠNG 78. SINH LY TỬ BIỆT (TÁM)

CHƯƠNG 79. SINH LY TỬ BIỆT (CHÍN)

CHƯƠNG 80. SINH LY TỬ BIỆT (MƯỜI)

CHƯƠNG 81. TÌM KIẾM LINH HỒN (MỘT)

CHƯƠNG 82. TÌM KIẾM LINH HỒN (HAI)

CHƯƠNG 83. TÌM KIẾM LINH HỒN (BA)

CHƯƠNG 84. TÌM KIẾM LINH HỒN (BỐN)

CHƯƠNG 85. TÌM KIẾM LINH HỒN (NĂM)

CHƯƠNG 86. TÌM KIẾM LINH HỒN (SÁU)

CHƯƠNG 87. TÌM KIẾM LINH HỒN (BẢY)

CHƯƠNG 88. TÌM KIẾM LINH HỒN (TÁM)

CHƯƠNG 89. TÌM KIẾM LINH HỒN (CHÍN)

CHƯƠNG 90. TÌM KIẾM LINH HỒN (MƯỜI)

CHƯƠNG 91. VONG LINH QUY TỤ (MỘT)

CHƯƠNG 92. VONG LINH QUY TỤ (HAI)

CHƯƠNG 93. VONG LINH QUY TỤ (BA)

CHƯƠNG 94. VONG LINH QUY TỤ (BỐN)

CHƯƠNG 95. VONG LINH QUY TỤ (NĂM)

CHƯƠNG 96. VONG LINH QUY TỤ (SÁU)

CHƯƠNG 97. VONG LINH QUY TỤ (BẢY)

CHƯƠNG 98. VONG LINH QUY TỤ (TÁM)

CHƯƠNG 99. VONG LINH QUY TỤ (CHÍN)

CHƯƠNG 100. VONG LINH QUY TỤ (MƯỜI)

CHƯƠNG 101. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (MỘT)

CHƯƠNG 102. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (HAI)

CHƯƠNG 103. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (BA)

CHƯƠNG 104. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (BỐN)

CHƯƠNG 105. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (NĂM)

CHƯƠNG 106. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (SÁU)

CHƯƠNG 107. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (BẢY)

CHƯƠNG 108. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (TÁM)

CHƯƠNG 109. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (CHÍN)

CHƯƠNG 110. ĐẾ QUỐC LỰA CHỌN (MƯỜI)

CHƯƠNG 111. BÓNG MA CỦA THẦN (MỘT)

CHƯƠNG 112. BÓNG MA CỦA THẦN (HAI)

CHƯƠNG 113. BÓNG MA CỦA THẦN (BA)

CHƯƠNG 114. BÓNG MA CỦA THẦN (BỐN)

CHƯƠNG 115. BÓNG MA CỦA THẦN (NĂM)

CHƯƠNG 116. BÓNG MA CỦA THẦN (SÁU)

CHƯƠNG 117. BÓNG MA CỦA THẦN (BẢY)

CHƯƠNG 118. BÓNG MA CỦA THẦN (TÁM)

CHƯƠNG 119. BÓNG MA CỦA THẦN (CHÍN)

CHƯƠNG 120. BÓNG MA CỦA THẦN (MƯỜI)

CHƯƠNG 121 PN1

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here