Trùng sinh chi thiên hạ

0
731

Trùng sinh chi Thiên hạ

Tác giả: Bách Dạ

Biên tập và Chỉnh sửa: Tuyết Lạc Hạ (Jade) (tuyetlacha.wordpress.com)

Nguồn: LWXS

Thể loại: Xuyên không, Trùng sinh, Cung đình hầu tước, Thiên kiêu chi tử, Phụ tử văn, Niên thượng…

Tình trạng truyện: Hoàn – 176 chương

Tiến độ: Hoàn

Văn án

Thế thứ nhất hắn rõ ràng là trưởng tử lại bị phụ thân từ bỏ, chẳng những mất đi quyền thừa kế, còn bị đưa khỏi hoàng thất trở thành dân thường, đệ đệ song sinh lại trở thành Thái tử nhận được hàng vạn hàng nghìn sủng ái.

Thế thứ hai trở thành độc tôn trong gia tộc giàu có nhất, nhận được các loại quan tâm yêu thích từ trưởng bối, cho dù tại trung học thì nhớ được trí nhớ của kiếp trước, nhưng cuộc sống hạnh phúc phong phú cũng có thể làm cho hắn đối với việc nhớ lại này cười mà cho qua.

Ai ngờ được một hồi ngoài ý muốn trước khi tốt nghiệp, cư nhiên làm cho hắn trọng sinh đến thế thứ nhất vào ngày bị vứt bỏ kia, Dương Trừng không nói gì nghẹn ngào, thật chỉ muốn khóc lớn một hồi, có thể trả hàng không, thân?!

Một đời này hắn không tranh thiên hạ, chỉ cầu bình an, nhưng muốn hoàn thành nguyện vọng này vì cái lông gì lại khó như vậy chứ?!


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5+6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73

CHƯƠNG 74

CHƯƠNG 75

CHƯƠNG 76

CHƯƠNG 77

CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 79

CHƯƠNG 80

CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 83

CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 85

CHƯƠNG 86

CHƯƠNG 87

CHƯƠNG 88

CHƯƠNG 89

CHƯƠNG 90

CHƯƠNG 91

CHƯƠNG 92

CHƯƠNG 93

CHƯƠNG 94

CHƯƠNG 95

CHƯƠNG 96

CHƯƠNG 97

CHƯƠNG 98+99+100

CHƯƠNG 101+102+103

CHƯƠNG 104+105+106+107+108

CHƯƠNG 109+110+111+112+113

CHƯƠNG 114+115+116+117+118

CHƯƠNG 119+120+121+122+123

CHƯƠNG 124+125+126+127+128+129+130

CHƯƠNG 132+132

CHƯƠNG 133+134

CHƯƠNG 135+136

CHƯƠNG 137+138

CHƯƠNG 139+140

CHƯƠNG 141+142

CHƯƠNG 143+144+145+146

CHƯƠNG 147

CHƯƠNG 148

CHƯƠNG 149+150

CHƯƠNG 151

CHƯƠNG 152

CHƯƠNG 153

CHƯƠNG 154

CHƯƠNG 155

CHƯƠNG 156

CHƯƠNG 157

CHƯƠNG 158

CHƯƠNG 159

CHƯƠNG 160

CHƯƠNG 161

CHƯƠNG 162

CHƯƠNG 163

CHƯƠNG 164

CHƯƠNG 165

CHƯƠNG 166

CHƯƠNG 167+168

CHƯƠNG 169+170

CHƯƠNG 171

CHƯƠNG 172+173+174

CHƯƠNG 175

CHƯƠNG 176

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here