Tại sao game tôi chơi lại biến thành bản cao H?

0
277

Tại Sao Game Tôi Chơi Lại Biến Thành Bản Cao H?

Tác Giả: Mới Không Phải Husky

Thể Loại: Xuyên qua, cao H, tổng thụ, hài hước, thoải mái, nhiều thụ, NP, không CP, nhiều kết cục (BE, OE, HE(?))

Tình Trạng Bản Gốc: Hoàn (37 chương + 3 phiên ngoại)

Nguồn: dmcac.blogspot.com


CHƯƠNG 1:

CHƯƠNG 2:

CHƯƠNG 3:

CHƯƠNG 4:

CHƯƠNG 5:

CHƯƠNG 6:

CHƯƠNG 7:

CHƯƠNG 8:

CHƯƠNG 9:

CHƯƠNG 10:

CHƯƠNG 11:

CHƯƠNG 12:

CHƯƠNG 13:

CHƯƠNG 14:

CHƯƠNG 15:

CHƯƠNG 16:

CHƯƠNG 17:

CHƯƠNG 18:

CHƯƠNG 19:

CHƯƠNG 20:

CHƯƠNG 21:

CHƯƠNG 22:

CHƯƠNG 23:

CHƯƠNG 24:

CHƯƠNG 25:

CHƯƠNG 26:

CHƯƠNG 27:

CHƯƠNG 28:

CHƯƠNG 29:

CHƯƠNG 30:

CHƯƠNG 31:

CHƯƠNG 32:

CHƯƠNG 33:

CHƯƠNG 34:

CHƯƠNG 35:

CHƯƠNG 36:

CHƯƠNG 37:

CHƯƠNG 38:

CHƯƠNG 39:

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here