Lá bài cuối cùng

0
282

Lá bài cuối cùng

Tác giả: Trương Đỉnh Đỉnh

Thể loại: hiện đại đô thị, cường cường, hài, HE

Paring: Lâm Dược – Caesar

Chuyển ngữ: Light-Raito (huyetphong.blogspot.com)

 

Văn án

Lâm Dược là một kẻ ngu ngốc, dùng cách nói của tiểu tư sản hiện đại chính là khiếm khuyết EQ trầm trọng. Trai đơn hai mươi bảy tuổi, làm các loại công việc tiêu hao thể lực, nhàn tản tự đắc sống cuộc sống của riêng mình. Mà sau một vụ tai nạn xe, trong đầu y, có thêm linh hồn bài vương.

Từ đó về sau… hai người đều bắt đầu cuộc sống mà bản thân không muốn.

 


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44

CHƯƠNG 45

CHƯƠNG 46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

CHƯƠNG 69

CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73

CHƯƠNG 74

CHƯƠNG 75

CHƯƠNG 76

CHƯƠNG 77

CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 79

CHƯƠNG 80

CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82

CHƯƠNG 83

CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 85

CHƯƠNG 86

CHƯƠNG 87

CHƯƠNG 88

CHƯƠNG 89

CHƯƠNG 90

CHƯƠNG 91

CHƯƠNG 92

CHƯƠNG 93

CHƯƠNG 94

CHƯƠNG 95

CHƯƠNG 96

CHƯƠNG 97

CHƯƠNG 98

CHƯƠNG 99

CHƯƠNG 100: PHIÊN NGOẠI 1 – CÁCH ĂN MỘT TRĂM TRÁI CÀ CHUA.

CHƯƠNG 101: PHIÊN NGOẠI 2 – ĐÀN ÔNG THÌ PHẢI CÓ SỰ NGHIỆP CỦA MÌNH

CHƯƠNG 102: PHIÊN NGOẠI 3 – MỖI NGÀY, CHÚNG TA ĐỀU ĐỐI MẶT VỚI QUYẾT ĐẤU.

CHƯƠNG 103: PHIÊN NGOẠI 4 – TÁC DỤNG HÓA HỌC CỦA NGUYÊN TẮC VÀ TRUYỀN THANH.

CHƯƠNG 104: PHIÊN NGOẠI 5 – KẾT HÔN THÌ PHẢI TỔ CHỨC HÔN LỄ, KIÊN QUYẾT MỚI LÀ ĐẠO LÝ THÉP.

CHƯƠNG 105: PHIÊN NGOẠI 6 – VÁY QUẢ NHIÊN TỐT HƠN QUẦN.

CHƯƠNG 106: PHIÊN NGOẠI 7 – (CẬU HAI) UỐNG RƯỢU, LUÔN SẼ CÓ HIỂU LẦM.

CHƯƠNG 107: PHIÊN NGOẠI 8 – NHO CHƯA CHÍN CŨNG KHIẾN NGƯỜI MONG ĐỢI.

CHƯƠNG 108: PHIÊN NGOẠI 9 – CHO DÙ LÀ NGỰA HOANG, CŨNG VẪN CÓ QUÁ KHỨ.

CHƯƠNG 109: PHIÊN NGOẠI 10 – CHO DÙ CÓ LÒNG TIN TRĂM PHẦN TRĂM, CŨNG CHƯA CHẮC CÓ KẾT QUẢ TRĂM PHẦN TRĂM.

CHƯƠNG 110: ĐẶC ĐIỂN – NƠI CÓ NGƯỜI THÌ SẼ CÓ QUY TẮC NGẦM.

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here