[Nam Nam Chi Luyến hệ liệt] – Sủng vật

0
1529

Tác giả : Shi Yan

Thể loại : Đam mỹ, Phúc hắc quỷ súc ngoạn cụ tra công X Cường (hơi) tiện tiểu quan MB thụ, băng tuyết văn, hắc bang, ngược luyến tàn tâm, thế thân, cường thủ hào đoạt, 1 x 1, HE (H văn ?????)

Hệ liệt : Nam Nam Chi Luyến

Rating : 6+ (chống chỉ định thành phần kì thị)

Nguồn: wattpad.com/user/PhoebeSsYan


TIẾT TỬ

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

CHƯƠNG 31

CHƯƠNG 32

CHƯƠNG 33

CHƯƠNG 34

CHƯƠNG 35

CHƯƠNG 36

CHƯƠNG 37

CHƯƠNG 38

CHƯƠNG 39

CHƯƠNG 40

CHƯƠNG 41

CHƯƠNG 42

CHƯƠNG 43

CHƯƠNG 44: PHIÊN NGOẠI 1

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here