[YunJae fanfic] – The prince’s toy

0
140

THE PRINCE’S TOY

Author: Layla Liss

Pairing: YunJae,YooSu, EunHae, blal blal blal…

Rating: 16+

Disclaimer: TÁC GIẢ LÀ CHA MẸ, CẤM CÃI (cười đểu)

Category: Humor (many) + Romance (little) banana ^^ yaoi^^ sad (maybe)

Status: Long fic

Nguồn: honeyfunnyhellie.wordpress.com


CHƯƠNG 1: RUNNING – ĐÊM CHẠY TRỐN

CHƯƠNG 2: NIGHT IN THE PLACE

CHƯƠNG 3: MEMORIES

CHƯƠNG 4: THE WAY

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6: NIGHT IN THE FOREST

CHƯƠNG 7: NEW PLACE

CHƯƠNG 8: BEGIN

CHƯƠNG 9: GOOD STEPS

CHƯƠNG 10: BEFORE STORM

CHƯƠNG 11: LOST

CHƯƠNG 12: FINDING

CHƯƠNG 13: I WILL TAKE YOU BACK

CHƯƠNG 14: DO I LOVE YOU?

CHƯƠNG 15: CHANGE

CHƯƠNG 16: HOW CAN I FOGIVE YOU?

CHƯƠNG 17: MOMENTS

CHƯƠNG 18: THOUGHTS

CHƯƠNG 19.1: FEUD

CHƯƠNG 19.2: MISSING YOU

CHƯƠNG 20: AT SEA

CHƯƠNG 21: PASSION

CHƯƠNG 22: THE SNAKE

CHƯƠNG 23: START

CHƯƠNG 24: PAST

CHƯƠNG 25: DISCOVERY

CHƯƠNG 26: REASONS

CHƯƠNG 27: PREGNANT

CHƯƠNG 28: PREPARATION

CHƯƠNG 29: SCUFFLE

CHƯƠNG 30: THE TRUTH

CHƯƠNG 31: DIM

CHƯƠNG 32: MEETING

CHƯƠNG 33: SUGGESTION

CHƯƠNG 34: RECONCILIATION

CHƯƠNG 35: GLOOMINESS

CHƯƠNG 36: ACT

CHƯƠNG 37: UNCOVERING

CHƯƠNG 38: FAREWELL

CHƯƠNG 39: LATER…

CHƯƠNG 40 (FINAL CHAPTER): COME BACK – ENDING SONG

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here