[Harry Potter đồng nhân, SH] – Lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh (Dao ngôn chỉ vu trí giả)

0
208

Dao ngôn chỉ vu trí giả

(Lời đồn làm mờ mắt kẻ thông minh)

Tác giả: Gia tử gia tử điệu hạ lai!!!

Edit: Thập Thập (thapnhanthapsac.wordpress.com)

Ân, ngày X tháng Y năm Z, đột nhiên có một lời đồn, về chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy giữa Giáo Sư và Harry.

Ngay khi cả Hogwarts đều biết, thì hai đương sự vẫn lơ ngơ chưa biết gì


TIẾT TỬ

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 5

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here