Ngọc toái cung khuynh (Ngọc nát trong cung cấm)

0
411

Ngọc Toái Cung Khuynh

——- Ngọc nát trong cung ——-

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại:  Cổ trang, cung đình, huynh đệ, phụ tử (T_T) ,  nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, ngược thân, ngược tâm, HE

Người dịch: QT ca ca

Biên tập: Dạ Tư Vũ (dencerlee.wordpress.com)

Trình trạng: 30 ch – hoàn

 


GIẢN GIỚI

CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

CHƯƠNG 30

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here