Không cẩn thận bị baba ăn mất

0
451

Không cận thận bị baba ăn mất

Tên gốc: Bất tiểu tâm bị baba cật điệu liễu

Trích:  Khiếu ngã tiểu nhục nhục H văn hợp tập

Tác giả: Tiểu Nhục Nhục

Thể loại: H văn, hiện đại đô thị, phụ tử, 1×1, HE

Tình trạng bản gốc: hoàn

Độ dài: đoản văn

Editor: Uchiha Fuji

Beta: Uchiha shizu

Nguồn: yehuoyanfei.wordpress.com


CHƯƠNG 1 (END)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here