Lão tử muốn lên đại học

0
140

Tác giả: Hắc miêu dạ vũ

Dịch: QT ca ca

Edit: Ellie (thienthientieutieu.wordpress.com)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: Hoàn

Thể loại: đam mỹ hiện đại học đường

Pairing: Tuấn Tuấn + Tường Tường

 


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here