Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

0
564

Trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai

(Trùng sinh chi Kiều Tuyên)

Tác giả: Mộc Dục Dương Quang Song Tử

Thể loại: hiện đại, trùng sinh, d*c v*ng chiếm hữu cường công x dính người thụ, công sủng thụ, HE…

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng edit: complete (bắt đầu từ 12/7/2017 – kết thúc 13/8/2017)

Editor: Camellia W. (aka Bạch Trà) (vuonhoacuabachtra.wordpress.com)

Beta: Xù (từ chương 17 – hết)

Raw: Kho tàng Đam Mỹ – Fanfic


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2 – 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8

CHƯƠNG 9

CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 11

CHƯƠNG 12

CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 14 – 2

CHƯƠNG 14 – 3

CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 17

CHƯƠNG 18

CHƯƠNG 19

CHƯƠNG 20

CHƯƠNG 21

CHƯƠNG 22

CHƯƠNG 23

CHƯƠNG 24

CHƯƠNG 25

CHƯƠNG 26

CHƯƠNG 27

CHƯƠNG 28

CHƯƠNG 29

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here