Đọc thầm

0
511

Đọc Thầm

Tác giả: Priest

Dịch: QT thúc

Biên tập: Yển (thuyluunien.wordpress.com)

Độ dài: 180 chương + ngoại truyện

Thể loại: Đam mỹ, trinh thám, tình địch trở thành tình nhân, niên thượng =w=

~

Giới thiệu:

Thời thơ ấu, giai đoạn trưởng thành, hoàn cảnh gia đình, quan hệ xã hội, những tổn thương gặp phải…

Chúng ta không ngừng truy nguyên và tìm hiểu động cơ của kẻ phạm tội, tìm kiếm những hỉ nộ ai lạc yếu ớt nhất trong họ, không phải vì sự cảm thông đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, thậm chí tha thứ cho họ, không phải để cho tội ác một lý do trốn tránh, không phải để bái phục trước sự phức tạp của nhân tính, không phải để xét lại mâu thuẫn xã hội, càng không phải để dị hóa cả chính mình thành quái vật-

Chúng ta chỉ đang tìm cho mình, và cho những người vẫn gửi gắm kỳ vọng vào thế giới này – một lời giải thích công bằng mà thôi.

 


CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 4

CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 7

CHƯƠNG 8: JULIEN 7

CHƯƠNG 9: JULIEN 8

CHƯƠNG 10: JULIEN 9

CHƯƠNG 11: JULIEN 10

CHƯƠNG 12: JULIEN 11

CHƯƠNG 13: JULIEN 12

CHƯƠNG 14: JULIEN 13

CHƯƠNG 15: JULIEN 14

CHƯƠNG 16: JULIEN 15

CHƯƠNG 17: JULIEN 16

CHƯƠNG 18: JULIEN 17

CHƯƠNG 19: JULIEN 18

CHƯƠNG 20: JULIEN 19

CHƯƠNG 21: JULIEN 20

CHƯƠNG 22: JULIEN 21

CHƯƠNG 23: JULIEN 22

CHƯƠNG 24: JULIEN 23

CHƯƠNG 25: JULIEN 24

CHƯƠNG 26: JULIEN 25

CHƯƠNG 27: JULIEN 26

CHƯƠNG 28: JULIEN 27

CHƯƠNG 29: JULIEN 28

CHƯƠNG 30: JULIEN 29

CHƯƠNG 31: JULIEN 30

CHƯƠNG 32: JULIEN 31

CHƯƠNG 33: ĐỌC TO

CHƯƠNG 34: HUMBERT HUMBERT 1

CHƯƠNG 35: HUMBERT HUMBERT 2

CHƯƠNG 36: HUMBERT HUMBERT

CHƯƠNG 37: HUMBERT HUMBERT 4

CHƯƠNG 38: HUMBERT HUMBERT 5

CHƯƠNG 39: HUMBERT HUMBERT 6

CHƯƠNG 40: HUMBERT HUMBERT 7

CHƯƠNG 41: HUMBERT HUMBERT 8

CHƯƠNG 42: HUMBERT HUMBERT 9

CHƯƠNG 43: HUMBERT HUMBERT 10

CHƯƠNG 44: HUMBERT HUMBERT 11

CHƯƠNG 45: HUMBERT HUMBERT 12

CHƯƠNG 46: HUMBERT HUMBERT 13

CHƯƠNG 47: HUMBERT HUMBERT 14

CHƯƠNG 48: HUMBERT HUMBERT 15

CHƯƠNG 49: HUMBERT HUMBERT 16

CHƯƠNG 50: HUMBERT HUMBERT 17

CHƯƠNG 51: HUMBERT HUMBERT 18

CHƯƠNG 52: HUMBERT HUMBERT 19

CHƯƠNG 53: HUMBERT HUMBERT 20

CHƯƠNG 54: HUMBERT HUMBERT 21

CHƯƠNG 55: HUMBERT HUMBERT 22

CHƯƠNG 56: HUMBERT HUMBERT 23

CHƯƠNG 57: HUMBERT HUMBERT 24

CHƯƠNG 58: HUMBERT HUMBERT 25

CHƯƠNG 59: ĐỌC TO (2)

CHƯƠNG 60: MACBETH 1

CHƯƠNG 61: MACBETH 2

CHƯƠNG 62: MACBETH 3

CHƯƠNG 63: MACBETH 4

CHƯƠNG 64: MACBETH 5

CHƯƠNG 65: MACBETH 6

CHƯƠNG 66: MACBETH 7

CHƯƠNG 67: MACBETH 8

CHƯƠNG 68: MACBETH 9

CHƯƠNG 69: MACBETH 10

CHƯƠNG 70: MACBETH 11

CHƯƠNG 71: MACBETH 12

CHƯƠNG 72: MACBETH 13

CHƯƠNG 73: MACBETH 14

CHƯƠNG 74: MACBETH 15

CHƯƠNG 75: MACBETH 16

CHƯƠNG 76: MACBETH 17

CHƯƠNG 77: MACBETH

CHƯƠNG 78: MACBETH 19

CHƯƠNG 79: MACBETH 20

CHƯƠNG 80: MACBETH 21

CHƯƠNG 81: MACBETH 22

CHƯƠNG 82: MACBETH 23

CHƯƠNG 83: MACBETH 24

CHƯƠNG 84: MACBETH 25

CHƯƠNG 85: MACBETH 26

CHƯƠNG 86: MACBETH 27

CHƯƠNG 87: MACBETH 28

CHƯƠNG 88: MACBETH 29

CHƯƠNG 89: MACBETH 30

CHƯƠNG 90: ĐỌC TO 3

CHƯƠNG 91: VERKHHOVENXKI

CHƯƠNG 92: VERKHHOVENXKI 2

CHƯƠNG 93: VERKHHOVENXKI 3

CHƯƠNG 94: VERKHHOVENXKI 4

CHƯƠNG 95: VERKHHOVENXKI 5

CHƯƠNG 96: VERKHHOVENXKI 6

CHƯƠNG 97: VERKHHOVENXKI 7

CHƯƠNG 98: VERKHHOVENXKI 8

CHƯƠNG 99: VERKHHOVENXKI 9

CHƯƠNG 100: VERKHHOVENXKI 10

CHƯƠNG 101: VERKHHOVENXKI 11

CHƯƠNG 102: VERKHHOVENXKI 12

CHƯƠNG 103: VERKHHOVENXKI 13

CHƯƠNG 104: VERKHHOVENXKI 14

CHƯƠNG 105: VERKHHOVENXKI 15

CHƯƠNG 106: VERKHHOVENXKI 16

CHƯƠNG 107: VERKHHOVENXKI 17

CHƯƠNG 108: VERKHHOVENXKI 18

CHƯƠNG 109: VERKHHOVENXKI 19

CHƯƠNG 110: VERKHHOVENXKI 20

CHƯƠNG 111: VERKHHOVENXKI 21

CHƯƠNG 112: VERKHHOVENXKI 22

CHƯƠNG 113: VERKHHOVENXKI 23

CHƯƠNG 114: VERKHHOVENXKI 24

CHƯƠNG 115: VERKHHOVENXKI 25

CHƯƠNG 116: VERKHHOVENXKI 26

CHƯƠNG 117: VERKHHOVENXKI 27

CHƯƠNG 118: VERKHHOVENXKI 28

CHƯƠNG 119: VERKHHOVENXKI 29

CHƯƠNG 120: VERKHHOVENXKI 30

CHƯƠNG 121: VERKHHOVENXKI 31

CHƯƠNG 122: VERKHHOVENXKI 32

CHƯƠNG 123: VERKHHOVENXKI 34

CHƯƠNG 124: VERKHHOVENXKI 34

CHƯƠNG 125: VERKHHOVENXKI 35

CHƯƠNG 126: VERKHHOVENXKI 36

CHƯƠNG 127: VERKHHOVENXKI 37

CHƯƠNG 128: VERKHHOVENXKI 38

CHƯƠNG 129: ĐỌC TO 4

CHƯƠNG 130: EDMOND DANTÈS 1

CHƯƠNG 131: EDMOND DANTÈS 2

CHƯƠNG 132: EDMOND DANTÈS 3

CHƯƠNG 133: EDMOND DANTÈS 4

CHƯƠNG 134: EDMOND DANTÈS 5

CHƯƠNG 135

CHƯƠNG 136: EDMOND DANTÈS 7

CHƯƠNG 137

CHƯƠNG 138: EDMOND DANTÈS 9

CHƯƠNG 139

CHƯƠNG 140

CHƯƠNG 141: EDMOND DANTÈS 12

CHƯƠNG 142

CHƯƠNG 143

CHƯƠNG 144

CHƯƠNG 145

CHƯƠNG 146

CHƯƠNG 147

CHƯƠNG 148

CHƯƠNG 149

CHƯƠNG 150

CHƯƠNG 151

CHƯƠNG 152

CHƯƠNG 153

CHƯƠNG 154

CHƯƠNG 155

CHƯƠNG 156

CHƯƠNG 157

CHƯƠNG 158

CHƯƠNG 159

CHƯƠNG 160

CHƯƠNG 161

CHƯƠNG 162

CHƯƠNG 163

CHƯƠNG 164

CHƯƠNG 165

CHƯƠNG 166

CHƯƠNG 167

CHƯƠNG 168

CHƯƠNG 169

CHƯƠNG 170

CHƯƠNG 171

CHƯƠNG 172

CHƯƠNG 173

CHƯƠNG 174

CHƯƠNG 175

CHƯƠNG 176

CHƯƠNG 177

CHƯƠNG 178

CHƯƠNG 179

CHƯƠNG 180 (KẾT THÚC)

CHƯƠNG 181: NGOẠI TRUYỆN 1

CHƯƠNG 182: NGOẠI TRUYỆN 2

CHƯƠNG 183: NGOẠI TRUYỆN 3

CHƯƠNG 184: NGOẠI TRUYỆN 4

CHƯƠNG 185: NGOẠI TRUYỆN 5

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here