Trì ái nông

0
434

Trì Ái Nông

Tác giả:  Công Tử Hằng

Thể loại:  Cận đại, nhất thụ nhất công, ngược luyến tàn tâm, HE.

Biên tập:  Dạ Tư Vũ (arronjamine.wordpress.com)

Tình trạng:  đoản văn – hoàn

Thân tặng:   Vicky vì đã tặng  món quà ta yêu thích nhất. *ôm ôm*


CHƯƠNG 1 (END)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here