Tầm hung sách

0
363

TẦM HUNG SÁCH-

Tác giả: Lương Thiền

Edit: A Bích (Nguồn: anhhoachibich.wordpress.com)

Thể loại: cổ trang, giang hồ, phá án, 1×1, HE.

Văn án:

Người giang hồ ai cũng biết gia chủ của hình danh thế gia Tư Mã Phượng là một chàng trai tốt.

Người giang hồ ai cũng biết kẻ buôn bán tình báoTrì Dạ Bạch là thanh niên tốt.

Người giang hồ còn biết hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc.

Người hiểu chuyện thì hỏi Tư Mã Phượng “Trì Dạ Bạch là người như thế nào.”

Tư Mã Phượng vỗ tay cười nói: rất tốt, đương nhiên là rất tốt.

Người hiểu chuyện lại hỏi Trì Dạ Bạch “Tư Mã Phượng là người như thế nào.”

Trì Dạ Bạch nghiêm túc nói: bản lĩnh không tồi, nhưng bản chất là một tên khốn kiếp.

Nói ngắn gọn:

Mọi người: biết ngay giữa hai người các ngươi có mờ ám , haha.

Tư Mã Phượng: hy vọng mờ ám giữa chúng ta không bị người khác phát hiện.

Trì Dạ Bạch: không, giữa chúng ta không có mờ ám.(mặt nghiêm túc)


TIẾT TỬ

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

TIẾT TỬ (2)

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

C19+20

TIẾT TỬ (3)

C21

C22

C23

C24

C25

C26(1)

C26(2)

C27

C28

C29

C30

C31

C32

C33

C34

C35

C36

TIẾT TỬ (4)

C37

C38

C39

C40

C41

C42

C43

C44

C45

C46

CHƯƠNG 47

CHƯƠNG 48

CHƯƠNG 49

TIẾT TỬ (5)

CHƯƠNG 50

CHƯƠNG 51

CHƯƠNG 52

CHƯƠNG 53

CHƯƠNG 54

CHƯƠNG 55

CHƯƠNG 56

CHƯƠNG 57

CHƯƠNG 58

CHƯƠNG 59

CHƯƠNG 60

CHƯƠNG 61

CHƯƠNG 62

CHƯƠNG 63

CHƯƠNG 64

CHƯƠNG 65

CHƯƠNG 66

CHƯƠNG 67

CHƯƠNG 68

CHƯƠNG 69

TIẾT TỬ (6)

CHƯƠNG 70

CHƯƠNG 71

CHƯƠNG 72

CHƯƠNG 73

CHƯƠNG 74

CHƯƠNG 75

CHƯƠNG 76

CHƯƠNG 77

CHƯƠNG 78

CHƯƠNG 79

CHƯƠNG 80

CHƯƠNG 81

CHƯƠNG 82(1)

CHƯƠNG 82 (2)

CHƯƠNG 83

CHƯƠNG 84

CHƯƠNG 85

CHƯƠNG 86

TIẾT TỬ (7)

CHƯƠNG 87

CHƯƠNG 88

CHƯƠNG 89

CHƯƠNG 90

CHƯƠNG 91

CHƯƠNG 92

CHƯƠNG 93

CHƯƠNG 94

CHƯƠNG 95

CHƯƠNG 96

CHƯƠNG 97 (HẾT)

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here