(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 1: HỘI MỘNG THẦN KHÍ

0
72

CHƯƠNG 1: HỘI MỘNG THẦN KHÍ

Hiện nay trên đời, tồn tại một loại người bình thường cũng không biết đặc thù nghề nghiệp đoàn người, tên của bọn họ gọi “Hội Mộng tượng”.

Mỹ danh viết: Tô Hội Mộng nghĩ tới thợ thủ công.

Họa đèn tức sáng lên, đốt đèn kéo dài tính mạng, tạc vật tức sống.

Hội Mộng tượng nhóm suốt đời theo đuổi, là một bộ thời đại thượng cổ từ Nữ Oa nương nương lưu truyền xuống “Hội Mộng Thần khí”.”Hội Mộng Thần khí” bên trong, bao quát “Điểm long bút, phá thiên chuy, liệt địa tạc, cắt thiên cái kéo, thanh thiên thước, bổ thiên châm, Mặc Tử tuyến, bất diệt đèn”, tổng cộng tám cái dụng cụ.

Mỗi một dạng dụng cụ cho dù là đơn độc sử dụng đều là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ Thần khí. Truyền thuyết tụ tập chúng nó, có thể nắm giữ Nữ Oa sức mạnh, từ “Hội Mộng tượng” lên cấp trở thành cao cấp nhất “Hội thế sư”, từ đây sáng tạo ra hiện nay trên đời cũng không tồn tại sinh vật.

Nữ Oa chế ra người, vẽ rồng điểm mắt, Hội Mộng chế ra Long cung… Từng cái từng cái từ cổ đại lưu truyền xuống dân gian truyền thuyết miêu tả “Hội Mộng Thần khí” đã từng tồn tại vết tích.

Trong đó, “Điểm long bút” làm tám cái Thần khí vị trí đầu não, có với trang giấy bên trên họa vật sống thần lực, tức ——

Họa đèn tức sáng lên, họa chúc tức bốc cháy, họa vật liền có khí tức.

Quyển 1 • họa bên trong long

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here