(Convert) Lịch sử tẩy trắng hoa mỹ của nhân vật phải diện

0
288
Tên truyệnLịch sử tẩy trắng hoa mỹ của nhân vật phải diện
Phản phái đích hoa thức tẩy bạch sử
Tác giảPhượng Lê Cửu Tích
Độ dàiChính văn: 183 chương.Phiên ngoại: 0 chương.
Thể loạiCường cường, xuyên qua thời không, điềm văn, nhanh xuyên
Nguồn convertKho tàng đam mỹ – fanfic
NoteComment đề cử edit nếu thấy truyện hay nhé. Yêu nhiều XD~

 

Văn án:

Bây giờ tại đông đảo vi diện trung gian, tổng là sẽ có như vậy một ít nam xứng làm quá xin lỗi nữ chủ sự tình, nam xứng tại tử vong thời điểm thường thường sẽ đối với như vậy chuyện như vậy hối hận không thôi, mà Mộ An Ngôn nhiệm vụ, chính là giúp này đó lỡ một bước chân thành thiên cổ hận nam xứng dọn dẹp một chút hỗn loạn.

Vì vậy là một cái ưu tú kí chủ, Mộ An Ngôn quang vinh mà tiếp nhận tẩy trắng nam xứng, chia rẽ nam nữ chủ gian khổ nhiệm vụ = ̄ω ̄=

# ta luôn luôn tại bên người nàng, tại sao có thể không yêu ta #

# không chiếm được liền hủy diệt hệ liệt #

# mạch não ám hắc tự ti bạn trai cũ nhóm #

Nội dung nhãn mác: Cường cường xuyên qua thời không điềm văn nhanh xuyên

Tìm tòi chữ mấu chốt: Vai chính: Mộ An Ngôn ┃ vai phụ: Hệ thống quân ┃ cái khác: Ngụy • hệ thống thật • nhanh xuyên


 

CHƯƠNG 1: PHẦN ĐỆM

CHƯƠNG 2: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MỘT)

CHƯƠNG 3: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (NHỊ)

CHƯƠNG 4: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (TAM)

CHƯƠNG 5: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (TỨ)

CHƯƠNG 6: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (NĂM)

CHƯƠNG 7: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (SÁU)

CHƯƠNG 8: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (BẢY)

CHƯƠNG 9: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (TÁM)

CHƯƠNG 10: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (CHÍN)

CHƯƠNG 11: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI)

CHƯƠNG 12: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 13: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 14: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 15: PHIÊN NGOẠI SỞ CHIÊU

CHƯƠNG 16: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 17: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 18: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI SÁU)

CHƯƠNG 19: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI BẢY)

CHƯƠNG 20: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI TÁM)

CHƯƠNG 21: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (MƯỜI CHÍN)

CHƯƠNG 22: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (HAI MƯƠI)

CHƯƠNG 23: NỮ CHỦ TỰ TI BẠN TRAI CŨ (NHỊ MỘT)

CHƯƠNG 24: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MỘT)

CHƯƠNG 25: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (NHỊ)

CHƯƠNG 26: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (TAM)

CHƯƠNG 27: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (TỨ)

CHƯƠNG 28: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (NĂM)

CHƯƠNG 29: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (SÁU)

CHƯƠNG 30: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (BẢY)

CHƯƠNG 31: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (TÁM)

CHƯƠNG 32: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (CHÍN)

CHƯƠNG 33: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI)

CHƯƠNG 34: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 35: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 36: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 37: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 38: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 39: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI SÁU)

CHƯƠNG 40: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI BẢY)

CHƯƠNG 41: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI TÁM)

CHƯƠNG 42: BỊ PHÁO HÔI DIỄN VIÊN QUẦN CHÚNG (MƯỜI CHÍN)

CHƯƠNG 43: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MỘT)

CHƯƠNG 44: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (NHỊ)

CHƯƠNG 45: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (TAM)

CHƯƠNG 46: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (TỨ)

CHƯƠNG 47: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (NĂM)

CHƯƠNG 48: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (SÁU)

CHƯƠNG 49: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (BẢY)

CHƯƠNG 50: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (TÁM)

CHƯƠNG 51: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (CHÍN)

CHƯƠNG 52: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI)

CHƯƠNG 53: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 54: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 55: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 56: TẠM THỜI THÔNG CÁO

CHƯƠNG 57: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 58: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 59: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI SÁU)

CHƯƠNG 60: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI BẢY)

CHƯƠNG 61: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI TÁM)

CHƯƠNG 62: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI CHÍN)

CHƯƠNG 63: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (HAI MƯƠI)

CHƯƠNG 64: NỮ CHỦ TIỀN VỊ HÔN PHU (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 65: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MỘT)

CHƯƠNG 66: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (NHỊ)

CHƯƠNG 67: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (TAM)

CHƯƠNG 68: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (TỨ)

CHƯƠNG 69: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (NĂM)

CHƯƠNG 70: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (SÁU)

CHƯƠNG 71: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (BẢY)

CHƯƠNG 72: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (TÁM)

CHƯƠNG 73: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (CHÍN)

CHƯƠNG 74: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI)

CHƯƠNG 75: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 76: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 77: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 78: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 79: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 80: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI SÁU)

CHƯƠNG 81: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI BẢY)

CHƯƠNG 82: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI TÁM)

CHƯƠNG 83: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (MƯỜI CHÍN)

CHƯƠNG 84: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (HAI MƯƠI)

CHƯƠNG 85: NAM CHỦ KẺ ĐỊCH VỐN CÓ XƯA NAY (NHỊ MỘT)

CHƯƠNG 86: PHIÊN NGOẠI VỐN LÀ THẬP CẨM

CHƯƠNG 87: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (MỘT)

CHƯƠNG 88: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (NHỊ)

CHƯƠNG 89: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (TAM)

CHƯƠNG 90: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (TỨ)

CHƯƠNG 91: PHIÊN NGOẠI CHẤP NIỆM

CHƯƠNG 92: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (NĂM)

CHƯƠNG 93: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (SÁU)

CHƯƠNG 94: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (BẢY)

CHƯƠNG 95: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (TÁM)

CHƯƠNG 96: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (CHÍN)

CHƯƠNG 97: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (MƯỜI)

CHƯƠNG 98: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ CHƯƠNG KHÚC (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 99: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 100: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 101: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 102: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 103: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (MƯỜI SÁU)

CHƯƠNG 104: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ CHƯƠNG KHÚC (MƯỜI BẢY)

CHƯƠNG 105: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ CHƯƠNG KHÚC (MƯỜI TÁM)

CHƯƠNG 106: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ CHƯƠNG KHÚC (MƯỜI CHÍN)

CHƯƠNG 107: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ CHƯƠNG KHÚC (HAI MƯƠI)

CHƯƠNG 108: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ CHƯƠNG KHÚC (NHỊ MỘT)

CHƯƠNG 109: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ CHƯƠNG KHÚC (NHỊ NHỊ)

CHƯƠNG 110: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (HAI, BA)

CHƯƠNG 111: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (HAI, BỐN)

CHƯƠNG 112: TẤU VANG LÊN BÁO THÙ KHÚC (NHỊ NĂM)

CHƯƠNG 113: PHIÊN NGOẠI TRIỆU THỜI HOÀN (THƯỢNG)

CHƯƠNG 114: PHIÊN NGOẠI TRIỆU THỜI HOÀN (HẠ)

CHƯƠNG 115: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MỘT)

CHƯƠNG 116: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (NHỊ)

CHƯƠNG 117: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (TAM)

CHƯƠNG 118: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (TỨ)

CHƯƠNG 119: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (NĂM)

CHƯƠNG 120: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (SÁU)

CHƯƠNG 121: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (BẢY)

CHƯƠNG 122: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (TÁM)

CHƯƠNG 123: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (CHÍN)

CHƯƠNG 124: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI)

CHƯƠNG 125: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 126: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 127: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 128: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 129: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 130: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI SÁU)

CHƯƠNG 131: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI BẢY)

CHƯƠNG 132: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI TÁM)

CHƯƠNG 133: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (MƯỜI CHÍN)

CHƯƠNG 134: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (HAI MƯƠI)

CHƯƠNG 135: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (NHỊ MỘT)

CHƯƠNG 136: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (NHỊ NHỊ)

CHƯƠNG 137: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (HAI, BA)

CHƯƠNG 138: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (HAI, BỐN)

CHƯƠNG 139: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (NHỊ NĂM)

CHƯƠNG 140: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (HAI SÁU)

CHƯƠNG 141: TRỐN TRÁNH LIÊN BANG THƯỢNG TƯỚNG (NHỊ BẢY)

CHƯƠNG 142: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MỘT)

CHƯƠNG 143: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (NHỊ)

CHƯƠNG 144: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (TAM)

CHƯƠNG 145: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (TỨ)

CHƯƠNG 146: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (NĂM)

CHƯƠNG 147: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (SÁU)

CHƯƠNG 148: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (BẢY)

CHƯƠNG 149: BỊ TRẦM HỒ ÁM VỆ (TÁM)

CHƯƠNG 150: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (CHÍN)

CHƯƠNG 151: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MƯỜI)

CHƯƠNG 152: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 153: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 154: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 155: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 156: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 157: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MƯỜI SÁU)

CHƯƠNG 158: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MƯỜI BẢY)

CHƯƠNG 159: BỊ TRẦM HỒ ÁM VỆ (MƯỜI TÁM)

CHƯƠNG 160: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (MƯỜI CHÍN)

CHƯƠNG 161: BỊ TRẦM HỒ TRUNG KHUYỂN ÁM VỆ (HAI MƯƠI)

CHƯƠNG 162: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MỘT)

CHƯƠNG 163: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (NHỊ)

CHƯƠNG 164: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (TAM)

CHƯƠNG 165: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (TỨ)

CHƯƠNG 166: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (NĂM)

CHƯƠNG 167: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (SÁU)

CHƯƠNG 168: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (BẢY)

CHƯƠNG 169: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (TÁM)

CHƯƠNG 170: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (CHÍN)

CHƯƠNG 171: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI)

CHƯƠNG 172: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI MỘT)

CHƯƠNG 173: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI HAI)

CHƯƠNG 174: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI BA)

CHƯƠNG 175: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI BỐN)

CHƯƠNG 176: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI LĂM)

CHƯƠNG 177: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI SÁU)

CHƯƠNG 178: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI BẢY)

CHƯƠNG 179: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI TÁM)

CHƯƠNG 180: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (MƯỜI CHÍN)

CHƯƠNG 181: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (HAI MƯƠI)

CHƯƠNG 182: QUY TẮC TUÂN THỦ NGHIÊM NGẶT GIẢ (NHỊ MỘT)

CHƯƠNG 183: ĐẠI KẾT CỤC

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here