Đại thúc có yêu khí

0
702

Tác giả: Huyết Lạc Oán

Edit: HunhHn786 (wattpad.com/story/81392037)

Thể loại: đàm mỹ, cổ trang, xuyên việt, trọng sinh, mỹ đại thúc thụ, nhất thụ đa công, HE

Quyển 1 : Yêu nghiệt xuất thế ngọc khói bay ( 130 chương)

Quyển 2 : Quần ma loạn vũ mê tình loạn (50 chương)

Quyển 3: Hỏi thế gian tình là gì ( 32 chương)

Một mỹ đại thúc có khí chất ôn hòa, bị mất trí nhớ xuyên qua một nơi đầy yêu ma hoành hành, nên muốn hàng ma phục yêu giúp người.  Hãy xem mỹ đại thúc làm như thế nào hàng ma phục yêu.

Nhân vật : Liễu Khanh Nhan x Minh Lạc Uyên, Lạc Hồng Bụi (Hồng Trần), Minh Vũ, Mặc Dạ, Tử Hiên, Băng Cơ


QUYỂN 1: 1-2

QUYỂN 1: 3 – 4

QUYỂN 1: 5 – 6

QUYỂN 1: 7 – 8

QUYỂN 1: 9 – 10

QUYỂN 1: 11 – 12

QUYỂN 1: 13 – 14

QUYỂN 1: 15 – 16

QUYỂN 1: 17 – 18

QUYỂN 1: 19 – 20

QUYỂN 1: 21 – 22

QUYỂN 1: 23 – 24

QUYỂN 1: 25-26

QUYỂN 1: 27-28

QUYỂN 1: 29-30

QUYỂN 1: 31-32

QUYỂN 1: 33-34

QUYỂN 1: 35-36

QUYỂN 1: 37-38

QUYỂN 1: 39-40

QUYỂN 1: 41-42

QUYỂN 1: 43-44

QUYỂN 1: 45-46

QUYỂN 1: 47-48

QUYỂN 1: 49-50

QUYỂN 1: 51-52

QUYỂN 1: 53-54

QUYỂN 1: 55-56

QUYỂN 1: 57-58

QUYỂN 1: 59-60

QUYỂN 1: 61-62

QUYỂN 1: 63-64

QUYỂN 1: 65-66

QUYỂN 1: 67- 68

QUYỂN 1: 69-70

QUYỂN 1: 71-72

QUYỂN 1: 73-74

QUYỂN 1: 75 -76

QUYỂN 1: 77 -78

QUYỂN 1: 79 – 80

QUYỂN 1: 81-82

QUYỂN 1: 83

QUYỂN 1: 84

QUYỂN 1: 85 -86

QUYỂN 1: 87-88

QUYỂN 1: 89-90

QUYỂN 1: 91-92

QUYỂN 1: 93-94

QUYỂN 1: 95-96

QUYỂN 1: 97- 98

QUYỂN 1: 99-100

QUYỂN 1: 101 -102

QUYỂN 1: 103-104

QUYỂN 1: 105-106

QUYỂN 1: 107-108

QUYỂN 1: 109-110

QUYỂN 1: 111-112

QUYỂN 1: 113-114

QUYỂN 1: 115-116

QUYỂN 1: 117-118

QUYỂN 1: 119-120

QUYỂN 1: 121-122

QUYỂN 1: 123-124

QUYỂN 1: 125-126

QUYỂN 1: 127-128

QUYỂN 1: 129-130

QUYỂN 2: 1-2

QUYỂN 2: 3-4

QUYỂN 2: 5-6

QUYỂN 2:7-8

QUYỂN 2:9-10

QUYỂN 2: 11-12

QUYỂN 2: 13-14

QUYỂN 2: 15-16

QUYỂN 2: 17-18

QUYỂN 2:19-20

QUYỂN 2:21-22

QUYỂN 2: 23-24

QUYỂN 2: 25-26

QUYỂN 2:27-28

QUYỂN 2: 29-30

QUYỂN 2: 31-32

QUYỂN 2: 33-34

QUYỂN 2: 35-36

QUYỂN 2:37-38

QUYỂN 2:39-40

QUYỂN 2:41-42

QUYỂN 2: 43-44

QUYỂN 2: 45-46

QUYỂN 2: 47-48

QUYỂN 2: 49-50

QUYỂN 3: 1-2

QUYỂN 3: 3-4

QUYỂN 3: 5-6

QUYỂN 3: 7-8

QUYỂN 3: 9-10

QUYỂN 3: 11-12

QUYỂN 3: 13-14

QUYỂN 3: 15-16

QUYỂN 3: 17-18

QUYỂN 3: 19-20

QUYỂN 3: 21-22

QUYỂN 3: 23-24

QUYỂN 3: 25-26

QUYỂN 3: 27-28

QUYỂN 3: 29-30

QUYỂN 3: 31-32

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here