Nam thành gió nổi

0
609

tác giả Thu Ký Bạch

Thể loại: hiện đại, thâm trầm phúc hắc công vs cứng cỏi thâm tình thụ, chính kịch, vi ngược, HE.

Đề cử: ★★★★

Tích phân: 22,037,330

Số chương: 98 chương chính văn+9 chương phiên ngoại

Giới thiệu:

Đây là bản giới thiệu tóm tắt của tác giả đối với câu chuyện này.

Tác giả: Truyện này thuộc thể loại: Ấm áp, hoan thoát, khôi hài, thoải mái… Ha ha, đùa thôi những thứ đó đều không có!

Độc giả: Vậy bên trong truyện có những gi?

Tác giả: Thi thể, huyết tinh, máu me khủng bố,  sát thủ điên cuồng, mổ não chặt thi thể… nội dung đại khái như vậy!

Độc giả: …

Hiện tại không muốn đọc nữa còn kịp không?

Tác giả: Không thành vấn đề nha, tôi rất tùy ý. (quay đầu lại vẫy tay)

Văn án như sau:

Lâm Hành là một sinh viên bình thường. Bởi vì một lần bất ngờ, bị quấn vào vụ án giết người ở vườn trường.

Theo vụ án thâm nhập, càng ngày càng nhiều manh mối cùng sự kiện quỷ dị xuất hiện ở bên cạnh cậu. Rất nhiều tình huống thậm chí căn bản không thể dùng khoa học giải thích.

Đến tột cùng nên tiếp tục kiên định làm một kẻ vô thần, hay tin tưởng bản thân chứng kiến sự kiện thần bí.

Lâm Hành không biết.

Điều duy nhất có thể xác định chính là, chỉ cần ở cùng Nam Úc Thành, thì nhất định có thể sống sót.

Nguồn: wattpad.com/story/131029451


Phần Đệm

Quyển 1 (Xác Chết Của Cô Gái Trong Trường Học –  Lời Dẫn

Quyển 1 – Chương 1

Quyển 1 – Chương 2

Quyển 1 – Chương 3

Quyển 1 – Chương 4

Quyển 1 – Chương 5

Quyển 1 – Chương 6

Quyển 1 – Chương 7

Quyển 1 – Chương 8

Quyển 1 – Chương 9

Quyển 1 – Chương 10

Quyển 1 – Chương 11

Ngoại Truyện

Quyển 2: Ban Đêm Ở Trấn Nhỏ – Lời Dẫn.

Quyển 2 – Chương 1

Quyển 2 – Chương 2

Quyển 2 – Chương 3

Quyển 2 – Chương 4

Quyển 2 – Chương 5

Quyển 2 – Chương 6

Quyển 2 – Chương 7

Quyển 2 – Chương 8

Quyển 2 – Chương 9

Quyển 2 – Chương 10

Quyển 2 – Chương 11

Quyển 2 – Chương 12

Quyển 2 – Chương 13

Quyển 2 – Chương 14

Quyển 2 – Chương 15

Quyển 2 – Chương 16

Quyển 2 – Chương 17

Quyển 2 – Chương 18

Ngoại Truyện.

Quyển 3: Mùi Thơm Trên Tóc Mai Ảnh Quỷ – Lời Dẫn

Quyển 3 – Chương 1

Quyển 3 – Chương 2

Quyển 3 – Chương 3

Quyển 3 – Chương 4

Quyển 3 – Chương 5

Quyển 3 – Chương 6

Quyển 3 – Chương 7

Quyển 3 – Chương 8

Quyển 3 – Chương 9

Quyển 3 – Chương 10

Quyển 3 – Chương 11

Quyển 3 – Chương 12

Quyển 3 – Chương 13

Quyển 3 – Chương 14

Quyển 3 – Chương 15

Quyển 3 – Chương 16

Quyển 3 – Chương 17

Quyển 3 – Chương 18

Quyển 3 – Chương 19

Quyển 3 – Chương 20

Quyển 3 – Chương 21

Quyển 3 – Chương 22

Quyển 3 – Chương 23

Quyển 3 – Chương 24

Quyển 3 – Chương 25

Ngoại Truyện.

Quyển 4: Đêm Hành Lang Uốn Khúc – Lời Dẫn

Quyển 4 – Chương 1

Quyển 4 – Chương 2

Quyển 4 – Chương 3

Quyển 4 – Chương 4

Quyển 4 – Chương 5

Quyển 4 – Chương 6

Quyển 4 – Chương 7

Quyển 4 – Chương 8

Quyển 4 – Chương 9

Quyển 4 – Chương 10

Quyển 4 – Chương 11

Quyển 4 – Chương 12

Quyển 4 – Chương 13

Quyển 4 – Chương 14

Quyển 4 – Chương 15

Quyển 4 – Chương 16

Quyển 4 – Chương 17

Quyển 4 – Chương 18

Quyển 4 – Chương 19

Ngoại Truyện

Quyển 5: Bầu Trời Tràn Ngập Sương Mù – Lời Dẫn

Quyển 5 – Chương 1

Quyển 5 – Chương 2

Quyển 5 – Chương 3

Quyển 5 – Chương 4

Quyển 5 – Chương 5

Quyển 5 – Chương 6

Quyển 5 – Chương 7

Quyển 5 – Chương 8

Quyển 5 – Chương 9

Quyển 5 – Chương 10

Quyển 5 – Chương 11

Quyển 5 – Chương 12

Quyển 5 – Chương 13

Quyển 5 – Chương 14

Quyển 5 – Chương Cuối

Ngoại Truyện.

(Ngoại Truyện: Trở Về) Chương 1

(Ngoại Truyện: Trở Về) Chương 2

(Ngoại Truyện: Trở Về) Chương 3

(Ngoại Truyện: Trở Về) Chương 4

(Ngoại Truyện: Trở Về) Chương 5

(Ngoại Truyện: Trở Về) Chương 6

(Ngoại Truyện: Trở Về) Chương 7

{Ngoại Truyện Cố – Triệt} Chương 1

{Ngoại Truyện Cố – Triệt} Chương 2

 

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here