(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước

0
504

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 1: CÁI NHÌN THỨ HAI LIỀN CHỌN TRÚNG

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 2: KHÔNG KHAI NHẬN KIẾM

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 3: KHỞI ĐỘNG MÁY

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 4: KIÊN QUYẾT PHỦ NHẬN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 5: CHĂM SÓC

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 6: VẠCH TRẦN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 7: ĐAU LÒNG

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 8: KHÔNG CẦN NỮ CHỦ

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 9: KHÔNG GIỮ LẠI CHÚT NÀO

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 10: ÁM MUỘI

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 11: NGUYỄN LINH

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 12: LÙI BƯỚC

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 13: CỐC MÍNH ÂN LỪA DỐI

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 14: TA NGUYỆN Ý DIỄN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 12:, ẢNH ĐẾ LIỀN BẮT ĐẦU DO DỰ, MẶT SAU CÒN PHẢI DỰA VÀO CHÚNG TA TIỂU TỪ ĐỒNG HỌC CHỦ ĐỘNG, CHO NÊN CẢM GIÁC ( THẢ MỒI ) CÓ ĐIỂM KHÔNG THÍCH HỢP.

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 15: MẪU THÂN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 16: MẶT ĐỎ TIM ĐẬP MÀ ĐỐI DIỄN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 17: TRIỆU TỔNG CÙNG TRIỆU AN LĂNG

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 18: CHO HẢ GIẬN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 19: GỌI TÊN CỦA TA

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 20: BÊ BỐI

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 21: ĐÁNH NHAU

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 22: KỲ DỊ PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 23: SẦU RIÊNG CÙNG HÔN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 24: CHUỐI TIÊU CÙNG YÊU

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 25: HÁI TRÁI CÂY

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 26: TRIỆU TIÊN SINH DIỄN KỊCH

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 27: LUYẾN ÁI TƯ VỊ

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 28: TRIỀU ĐÌNH CAO

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 29: LÂM GIA

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 30: PHÒNG HÓA TRANG

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 31: HỒI TRIỀU

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 32: BÁO KHÔNG XONG ÂN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 33: THỬ THÁCH

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 34: ĐÁNG YÊU?

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 35: NGHĨ RA QUỸ

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 36: NGỦ NGON, TIỂU BẢO BỐI CỦA TA

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 37: NHẬP DIỄN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 38: TRẬN THỨ HAI CẢNH GIƯỜNG CHIẾU

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 39: ĐỊNH LỰC CHI VƯƠNG?

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 40: LẪN LỘN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 41: SAU MÀN HẮC THỦ

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 42: BỊ ĐỐI SO

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 43: TIẾP ĐÓN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 44: ÁM SÁT

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 45: BÁO ĐÁP

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 46: CHU ĐÁO

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 47: ĐẨY NHANH TỐC ĐỘ

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 48: HƠ KHÔ THẺ TRE

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 49: ĂN TẾT LẠC

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 50: TÂN NƠI Ở

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 51: KỲ NGHỈ

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 52: DAO THỚT HIẾP ĐÁP

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 53: NGẪU NHIÊN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 54: BỘC LỘ 50%

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 55: PHÚC TƯỚNG SONG ĐẾN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 56: BỘC LỘ 100%

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 57: CANNES

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 58: DÃ NGOẠI SINH TỒN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 59: CHẢY HỒN THỦY

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 60: LỄ TÌNH NHÂN RẤT PHIÊN

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 61: TAN HÁT

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 62: MỘT CÁI KHÁC KẾT CỤC

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 63: HE

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 64: PHIÊN NGOẠI (MỘT)

(Convert) Đúng, chính là ngươi thả thính ta trước &#8211 CHƯƠNG 65: PHIÊN NGOẠI (NHỊ)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here