(Convert) Gà chiến nhà bảo tiêu Đỗ

Tên truyện Gà chiến nhà bảo tiêu ĐỗĐỗ bảo phiêu gia đích chiến đấu kêTác giả Phù Phong Lưu LyĐộ dài Chính văn: 13 chương. Phiên ngoại: 1...

(Convert) Giẫm lên bản đồ du lịch

Tên truyện Giẫm lên bản đồ du lịchThải thải địa đồ lữ lữ duTác giả Quốc Sản Thô LươngĐộ dài Chính văn: 32 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể...

(Convert) Giao dịch viện trợ

Tên truyện Giao dịch viện trợViện trợ giao dịchTác giả Mộc Tử ManhĐộ dài Chính văn: 16 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Hiện đại, đoản văn, ngụy bao...

(Convert) Giang Tùy Thanh Hà

Tên truyện Giang Tùy Thanh HàGiang tùy thanh hàTác giả Hòa Điền TâmĐộ dài Chính văn: 30 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Chức tràng, điềm văn, gần thủy...

(Convert) Giai thoại khất nhân

Tên truyện Giai thoại khất nhânKhất nhân dật sựTác giả Minh HaoĐộ dài Chính văn: 32 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Gương vỡ lại lành, tình hữu độc...

(Convert) Ghi chép quá trình thoái hóa của công tử bột

Tên truyện Ghi chép quá trình thoái hóa của công tử bộtHoàn khố thối hóa sửTác giả Hình Nhi Thượng HạĐộ dài Chính văn: 39 chương. Phiên ngoại:...

(Convert) Chẳng ai không phải chịu bất công

Tên truyện Chẳng ai không phải chịu bất côngVô nhân bất oanTác giả Lão Thử Chi ChiĐộ dài Chính văn: 27 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Biến ảo...

(Convert) Bỗng nhiên biến thành mẹ nhỏ của anh trai, làm...

Tên truyện Bỗng nhiên biến thành mẹ nhỏ của anh trai, làm sao giờHốt nhiên biến thành liễu ca môn đích tiểu mụ chẩm yêu...

(Convert) Bạn trai cũ tốt nhất

Tên truyện Bạn trai cũ tốt nhấtTối giai tiền nam hữuTác giả InvocantisĐộ dài Chính văn: 10 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Khoa học viễn tưởng, hoan hỉ...

(Convert) Chinh phục ảnh đế được bồi dưỡng

Tên truyện Chinh phục ảnh đế được bồi dưỡngẢnh đế dưỡng thành công lượcTác giả Tô Tô KhaĐộ dài Chính văn: 91 chương. Phiên ngoại: 0 chương.Thể loại Vòng...