Home Z-Truyện (Convert) Điểm long bút

(Convert) Điểm long bút

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 130: THÀNH PHẬT

CHƯƠNG 130: THÀNH PHẬT Ngày đó, phải làm cũng coi như là long Hải hòa thượng trong sinh mệnh vô cùng trọng yếu một ngày...

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 129: QUAY VỀ VONG XUYÊN...

CHƯƠNG 129: QUAY VỀ VONG XUYÊN CHẬU Tố Liêm đứng tại chỗ, xa xa nhìn thấy một cái vòng tròn cuồn cuộn thân thể đầu...

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 128: NGÂN LONG LA HÁN

CHƯƠNG 128: NGÂN LONG LA HÁN Ngày thứ ba. Đi đến Thiên Lao bên trên trung niên người lùn mập buông xuống hộp cơm, hoàn từ...

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 127: VẬY TA LÀM SAO...

CHƯƠNG 127: VẬY TA LÀM SAO BÂY GIỜ? Ngày thứ hai. Cửa Nam thiên. Nhị Lang thần chọc lấy cằm ôm ngực, nhìn bị tiểu nãi cẩu...

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 126: CỬU CỬU, TA, TA...

CHƯƠNG 126: CỬU CỬU, TA, TA THẬT GIỐNG YÊU THÍCH NGƯƠI Đương trên bờ môi xúc cảm biến mất, Chúc Cửu Âm trốn tránh dường...

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 125:

CHƯƠNG 125: Trương Tử Nghiêu chống đỡ này thanh phá ô giấy dầu, ngồi lên rồi tai hoạ thần thú phỉ lưng —— cực kỳ...

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 124: ÁC

CHƯƠNG 124: ÁC Chính là, miêu vi tài tử, điểu vi thực vong. Thái Liên Thanh khôi phục thành đại mèo mập dáng dấp, đại tự...

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 123: MIÊU NHẢ RA

CHƯƠNG 123: MIÊU NHẢ RA "Ta chỉ là muốn liếc hắn một cái, chỉ cần liếc hắn một cái vẫn mạnh khỏe, ta liền lập...

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 122: CÁI KIA ỤC ỊCH...

CHƯƠNG 122: CÁI KIA ỤC ỊCH TỎA... Tố Liêm ngẩng đầu nhìn Trương Tử Nghiêu liếc mắt một cái, sau đó không chút do dự...

(Convert) Điểm long bút – CHƯƠNG 121: HẮN PHẢI BẢO VỆ...

CHƯƠNG 121: HẮN PHẢI BẢO VỆ CHI NHÂN Thiên đình thịnh truyền, mười hai vu tổ Chúc Cửu Âm bản việc xấu loang lổ, trăm...